Main Page

From WikiChurch
Revision as of 00:16, 8 August 2017 by MarielHaddad929 (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Đối sở hữu đơn đăng ký nhãn hàng tập thể,nhãn hiệu chứng nhận
Ngoài những tài liệu quy định trên đây,đơn còn bắt bắt buộc với thêm những tài liệu sau đây:
(a) Quy chế tiêu dùng nhãn hàng tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
(b) Bản thuyết minh về thuộc tính,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm có thương hiệu (nếu thương hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm mang tính chất đặc trưng hoặc là thương hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là thương hiệu chứng thực nguyên cớ địa lý);
(c) Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu thương hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng thực nguyên do địa lý của sản phẩm).

các tài liệu cần mang của đơn
một. đăng ký nhãn hiệu
4. 4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;
(c) Mọi tài liệu của đơn đều phải được miêu tả theo chiều dọc (riêng hình vẽ,sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên 1 mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong ngừng thi côngĐây với chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà duyên do tài liệu chậm triển khai không nhằm để đưa vào đơn;
(d) Đối với tài liệu cần lập theo loại thì bắt đề nghị tiêu dùng những cái ngừng thi côngĐây và điền hồ hết những thông báo theo buộc phải vào các chỗ thích hợp;
(e) Mỗi dòng tài liệu nếu như bao gồm phổ quát trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang Đó bằng chữ số Ả-rập;
(f) Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng dòng mực khó phai mờ,một bí quyết rõ ràng,sạch sẽ,không tẩy xoá,không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót ko đáng nhắc thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục mang trí não thì người nộp đơn có thể tôn tạo những lỗi chậm tiến độ ,nhưng tại chỗ bị sửa sang phải có chữ ký công nhận (và đóng dấu, giả dụ có) của người nộp đơn;đăng ký nhãn hiệu
(g) trademark629 Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ nhiều (không tiêu dùng tiếng địa phương, trong khoảng hãn hữu, từ tự tạo).

chỉ dẫn khai đơn buộc phải đối sở hữu đơn
(a) Mỗi đơn chỉ được bắt buộc cấp một văn bằng bảo hộ;
(b) Mọi tài liệu của đơn đều phải được khiến cho bằng tiếng Việt. Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, luật lệ chính tả tiêu dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;
(h) Đơn có thể đương nhiên tài liệu bổ trợ là vật có dữ liệu điện tử của 1 phần hoặc phần đông nội dung tài liệu đơn.

Đối sở hữu các tài liệu được khiến bằng tiếng nói khác theo quy định tại điểm 7. Tài liệu tối thiểu đăng ký nhãn hiệu
(a) 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; đăng ký nhãn hiệu
(b) mẫu nhãn hàng và danh mục hàng hoá, nhà sản xuất có nhãn hiệu;
(c) Chứng từ nộp phí, lệ phí.